Disclaimer

De informatie op OverPsychologie.nl is slechts bedoeld om de bezoeker van deze website kennis te verlenen over de psyche en over psychologie. De maker(s)/eigenaren dan wel eigenaar van deze website kan/kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie die te vinden is op deze website over psychologie en de psyche in het algemeen noch voor de informatie over psychische klachten in het bijzonder. OverPsychologie.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid dan wel gebruik van de verstrekte informatie.

In geen geval kan de op deze website verleende informatie dienen om u van uw psychische klachten af te helpen, of geïnterpreteerd worden als een advies. In geval van psychische klachten wordt u zeer sterk aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw huisarts, een psycholoog of een psychiater.

Op OverPsychologie.nl kunnen links worden aangegeven naar andere websites. OverPsychologie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites, de links kunnen enkel worden geïnterpreteerd als een verwijzing en niet als een aanbeveling.

Op de werken die op OverPsychologie.nl staan gepubliceerd rust het auteursrecht. Verdere overname of publicatie van deze werken, geheel dan wel gedeeltelijk, mag alleen worden verricht na schriftelijke toestemming van OverPsychologie.nl. Neem hiervoor contact op met Wiebe Menger.